ОБЩИ ДАННИ ЗА ФИРМАТА
 

АКВАПАРТНЬОР ЕООД е пълноправен наследник на Института по строителна кибернетика /ИСК/, основан през 1965 и на Института по Електронизация на строителството и строителната индустрия /ЦЕССИ/.

През 1995 г. института ЦЕССИ е приватизиран като корпоративна единица, според изискванията на Търговския закон. В хармония със законодателството името АНИСА ЕООД и новия уставен капитал бяха регистрирани в съда, в регистъра на търговските компании и в ЦИНТИ.

АКВАПАРТНЬОР ЕООД е наследник на водния сектор на АНИСА и на всички негови дейности и отговорности.

АКВАПАРТНЬОР ЕООД е регистрирана като компания с ограничена отговорност на 19 Септември 2000 г.

ИМЕ: АКВАПАРТНЬОР ЕООД

АДРЕС: София 1606, ул. Дамян Груев 58

Данъчен №: BG 130 367 512

Булстат: 130367512

По регистрация АКВАПАРТНЬОР ЕООД е управлявана и представяна от
Управител Д-р. инж. Атанас Паскалев 

 
Aquapartner ® - 2015